Slaget Jarnavik

Välkommen till 2023 års slag:

Battle of Rappahannock Station

-Järnaviks Camping

Allmänt


Välkomna till 2023 års slag!

Från torsdagen den 7/9 – till söndagen den 10/9 kommer vi att återskapa slaget vid Rappahannock Station, 7 nov. 1863.
Platsen är traditionsenligt Järnaviks Camping, utanför Bräkne-Hoby i Blekinge län, och fältet bakom campingområdet.


Lägret är öppet för deltagarna från torsdagen den 7/9 kl. 12:00
Under torsdagen har vi inga schemalagda aktiviteter förutom mat och befälsmöte.


Fredagen kommer innehålla både planerad exercis, och ett något mer organiserat slag under eftermiddagen. Men det kommer naturligtvis finnas utrymme till ”bushwacking”.


Lördagen kommer vi likt tidigare år ha säkerhetsgenomgång, huvudslag samt diverse skärmlystringar.


Söndagen ägnar vi åt att bryta lägret efter frukost.


Lägret


Vi kommer att ha ett Nord och ett Sydläger i anslutning till varandra som vi brukar göra. Det kommer likt förra året finnas en lägeransvarig som tar emot visar alla till sin rätta plats vid ankomst och en som sköter inskrivning.

Vi ordnar likt förra året en riktig incheckning innan ni kommer in på fältet. Vi vill som alltid att ni anmäler er ankomst direkt, innan era tält och dylikt slås upp.


Mat & Dryck


Varje deltagare var för sig, grupp- eller kompanivis tillser att mat och dryck tillagas och inmundigas under träffen.

Hygien


Likt förra året kommer det finnas handsprit i lägret och möjlighet att tvätta händerna. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Krut


Likt tidigare år kommer vi ha tillgång till ett sprängskåp där all icke patronerat svartkrut skall förvaras under träffen.

För övrig information angående ammunitionseffekter mm. kontakta Lasse.

Tel: 0708-396430.

Email: pyroteknik@nordosyd.se


Artilleri


För mer information om vad som i år gäller för Artilleriet. Antal kanoner, krutfördelning mm kontakta Lasse.

Tel: 0708-396430.

Email: pyroteknik@nordosyd.se


Camping


Järnaviks Camping som ligger i direkt anslutning till slagfältet erbjuder möjlighet att hyra stugor 4-bäddars för 400:- per natt & stuga.

Husvagn 200:- per dygn, plus 40:- per dygn för el.

mail: jarnaviks.camping@telia.com tel: 070-8837970 (Stefan)


Anmälan


Vid anmälan vill vi veta om ni tillhör nord eller syd, vilket förband, om ni har häst med er, om ni skall bo i lägret eller inte, vilken dag ni anlände samt vilken typ av tält ni kommer med.

Vi behöver namn på ALLA som deltar (både vuxna och barn).

Använd gärna utmejlad anmälningsblankett. Om ni ej fått blanketten så finns den att ladda ner här ovan..


Anmälan mailas sedan till: jarnavik.csa@gmail.com


Deltagaravgifter

250 kr per vuxen

100kr per barn under 15år

450 kr per deltagare som inte tillhör någon förening, frilansare.


Denna skall betalas av alla som deltager på träffen oavsett om de är med i slaget eller ej, då detta går till driften av träffen.


Sista inbetalningsdag är 2023-08-31, om betalning görs på plats tillkommer en tilläggsavgift på 50kr/person om ej annat är överenskommet.


Sätt in pengarna på Bankgiro 411-4831. Märk betalning med namn och rubriken SEPTEMBERTRÄFFEN.

Regler


Vid ankomst kommer ni bli anvisad plats för ert/era tält och vi ber er att få ut bilen så fort som möjligt. Alla bilar skall parkeras på angiven plats, likaså alla släp och transporter. För att vistas i lägret måste tidsenlig klädsel bäras, samt deltagaravgift vara betald.


I lägret kommer det finnas en säkerhetsansvarig som ser till att inga icke tidsenliga vapen eller andra icke tillåtna ammunitionseffekter brukas under träffen. Det kommer att genomföras säkerhetsgenomgångar och vapenkontroller. För att få deltaga aktivt på huvudslaget skall man ha varit med på säkerhetsgenomgången inför denna. Obligatoriskt!!!


Något fylleri kommer inte att tillåtas under slaget eller vid hantering av vapen.

Allt deltagande sker på egen risk.

Omfallslan


Vid händelse av beslutat Eldningsförbud av Länsstyrelsen så kommer föreningen att kunna fatta beslut om att flytta platsen före evenemanget till en reservplats där förhoppningsvis regnet varit mer gynnsamt. Information kommer i sådana fall.

KOM I KONTAKT MED OSS!

info@nordosyd.se